menu
CZ

Naše mise

KOKOZA se profiluje jako společensky prospěšný podnik. Mezi lidmi, firmami a dalšími organizacemi propagujeme kompostování a pěstování ve městě. Inspirujeme a motivujeme je k využívání kompostovacích technologií vhodných do města, k pěstování pro svoji spotřebu a pro radost. Pro zviditelnění těchto témat vytváříme prostor pro spolupráci s aktivními lidmi, firmami a veřejnou správou.

Spolupracujeme s lidmi s duševním onemocněním. Vytváříme pro ně pracovní příležitosti a podporujeme je k účasti na aktivitách, které pořádáme.

 

Metody

Společensky prospěšné inovace a podnikání

Kokoza je společensky prospěšný podnik. Společensky prospěšné podnikání je pro nás způsob, jak kombinovat společensky prospěšné aktivity s výdělečnou činností a dlouhodobě tak produkovat hodnotu a zároveň držet nezávislost ve financování. Znáte to, projekty hrazené z grantů mají většinou omezené trvání a po skončení podpory končí v propadlišti dějin a z monitoru na vás kouká pouze zpráva o realizaci případně nefunkční webové stránky. My se snažíme to dělat jinak.

A co to vlastně je inovace? Za společenskou inovaci (social innovation) jsou považovány všechny aktivity (podnikatelského, neziskového i veřejného sektoru a jejich partnerství), které směřují k řešení společenských a environmentálních problémů a k podpoře trvale udržitelného rozvoje.

A jak funguje společensky prospěšné podnikání?  Setkat se můžete i s pojmem sociální podnikání (social business), je forma společenské inovace realizované cestou podnikatelského záměru. Jejím primárním cílem není maximalizace zisku, ale řešení problému ve společenské nebo environmentální oblasti. Podnikání není tedy cílem ale prostředkem. Zisk (pokud je nějaký vytvořen) je z větší části reinvestován zpět do podniku.  V České republice je často sociální podnik  “sociální podnik” zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce. Kokoza zaměstnává osoby s duševním onemocněním, i přesto má naše společensky prospěšné podnikání širší souvislosti a zaměstnávání je pouze mal část toho, co děláme. Chápeme ho pouze jako jednu z možností, ne jako určující prvek.

Snažíme se přemýšlet a jednat v souladu se 7 principy společensky prospěšného podnikání Muhammada Yunuse:

  1. Účelem podnikání je bojovat s chudobou nebo jiným problémem, který ohrožuje naši společnost (v oblasti vzdělání, péče o zdraví, přístupu k technologiím nebo životního prostředí).
  2. Finanční a ekonomická udržitelnost.
  3. Investoři dostávají zpět pouze výši svého vkladu. Kromě investice jim nejsou vypláceny žádné dividendy.
  4. Poté co jsou splaceny investice, slouží zisk k rozvoji a zlepšování činnosti podniku.
  5. Šetrný přístup k životnímu prostředí.
  6. Pracovníci dostávají tržní odměnu, zároveň mají lepší pracovní podmínky.
  7. Děláme to s radostí.

Zdroj: Wikipedia

Result chain

Dopad našich aktivit a jejich vliv na konkrétní změny ve společnosti je pro nás na prvním místě, result chain je metoda, která nám pomáhá dopad plánovat a to jak na úrovni změn ve společnosti, tak změn u konkrétních cílových skupin v krátkodobém  střednědobém horizontu.

Jedná se o diagramovou metodu, která nám pomáhá definovat dlouhodobý dopad na celospolečenské úroveň a potenciál pro změnu a řešení konkrétních společenských a environmentálních problémů založených na teorii změny (Theory of change). Definuje také očekávanou konkrétní změnu (například změna chování u konkrétní cílové skupiny) konkrétní výstupy  v podobě produktů a služeb a aktivity, které je potřeba realizovat, aby vše šlapalo, jak má. V neposlední řadě se result chain zaměřuje i na identifikaci zdrojů a to jak finančních, tak nefinančních.

Vypadá to možná složitě, ale RS je jednoduchý nástroj, jak si ověřit, že to co děláte má širší souvislosti a jde správným směrem. Alespoň mám v Kokoze to doopravdy pomáhá.  Každá z oblastí, ve které Kokoza působí (kompostování, pěstování, zdravé jídlo, komunita a integrace) má svůj vlastní result chain, který jedenkrát ročně aktualizujeme tak, abychom věděli, že jdeme stále správnou cestou a dokázali identifikovat ty správné aktivity.

Human Centered Design

Brzy jsme zjistili, že naše nápady jsou sice skvělé a nadšení neutuchající, ale bez komunikace a ověřování se daleko nedostaneme a energie, kterou investujeme se nikdy nezhodnotí a to je trochu škoda, nemyslíte? A proto jsme se systematicky zaměřili na průběžné získávání zpětné vazby na všechno (no dobře, skoro všechno), co děláme. Snažíme se tak vždy, když začínáme nový projekt, co nejvíce spolupracovat s cílovými skupinami, pro  které naše aktivity připravujeme a realizujeme. děláme.

HCD začali používat v IDEO, co o něm říkají přímo jeho tvůrci?

Design zaměřený na člověka je proces a soubor technik, které lze využít při vytváření nových řešení pro lepší svět. Tato řešení zahrnují produkty, služby, prostředí, organizace a způsoby interakce. Důvodem, proč tento proces označujeme jako „zaměřený na člověka“, je to, že začíná u lidí, pro které jsou řešení navrhována. Proces na člověka zaměřeného designu vychází z potřeb, snů a chování lidí, které chceme našimi řešeními ovlivnit. Snažíme se jim naslouchat a porozumět tomu, co chtějí. Tuto složku můžeme označit jako optiku žádoucnosti. Touto optikou se díváme na svět v průběhu celého procesu designování. Jakmile známe rozpětí toho, co je žádoucí, začneme se na řešení dívat optikou proveditelnosti a životaschopnosti. Tato hlediska začneme pozorně sledovat v průběhu dalších fází procesu

Zdroj: (Human Centered Design Toolkit 2nd Edition (IDEO 2011) přeložil a vydal Kabinet informačních studií a knihovnictví MU Brno ve spolupráci s Flow o.s.)

Food loop aneb uzavřený cyklus jídla

Kromě kompostování se zabýváme uzavřeným cyklem jídla. Znáte to. Zbytky z kuchyně přímo v místě vzniku snadno zpracujete na organické hnojivo, které lze využít pro pěstování bylinek nebo zeleniny. Poté, co zeleninu a bylinky zpracujeme, zbytky putují do kompostéru a kruh se tak uzavírá.

Print

 

Škála pracovních dovedností

Škála pracovních dovedností je nástroj, který používá vedoucí a asistent integrační dílny, která zapojuje osoby se zkušeností s duševním onemocněním. Pro hodnocení pracovních dovedností vyplňuje s pomocným zahradníkem na dobrovolnickém, tréninkovém nebo pracovním místě pracovní konzultant či pracovní asistent.

Škála obsahu seznam různých dovedností, které k práci pomocný zahradník potřebuje a používá jako jsou například včasné příchody, dodržování pracovní doby, soustředění a paměť, sebedůvěra nebo schopnost vydržet u úkolu, dokončit ho.