menu
CZ

Projekt Uzavřený cyklus jídla do škol

Cílem projektu je začlenit do vzdělávacího procesu na škole funkční uzavřený cyklus jídla (UCJ). Zvýšíme povědomí žáků o původu, možnostech pěstování a zpracování vypěstovaných druhů zeleniny, ovoce a bylin.

Žáci si zažijí celoroční péči o půdu, o záhony, o kompost. Naučí se vypěstovat si vlastní plodiny, zpracovat je a zbylou organickou hmotu navrátit půdě v podobě jejího zkompostování. Propojíme školu a rodiče vytvořením komunitního záhonku, kde se budou moci potkávat žáci, učitelé a rodiče společně.

O projekt pečuje: Jana Kožnarová, janak@kokoza.cz, +420 606 021 521.

Uzavřený cyklus jídla do škol 2018/2019

uzavřený cyklus jídla

 

Máme pilotní školu!

30. 10. 2018

Znáte školu, kde si žáci pěstují bylinky a zeleninu ve vlastnoručně vyrobených záhonech, sklizeň pomáhají zpracovat a její zbytky pak vracejí do půdy? Kde zvířecími mazlíčky jsou žížaly v kompostérech? A místem pro setkávání rodičů, dětí a učitelů školní komunitní zahrada?

V pražských Modřanech zrovna jedna taková vyrůstá. Základní školu Angel jsme totiž vybrali jako pilotní pro náš projekt Uzavřený cyklus jídla do škol.

S nabídkou zapojit svoje žáky do celoroční péče o půdu, záhony i kompost jsme na začátku školního roku obeslali víc než stovku pražských škol (pilotní projekt zatím běží jen pro území Prahy). Ozvalo se nám jich deset a z nich jsme vybrali ty, které mají 1. a 2. stupeň, školní zahradu, kterou chtějí opečovat, a hlavně dostatek nadšení pro celou myšlenku uzavřeného cyklu jídla. U workshopů a přednášek to totiž opravdu nekončí, se školou budeme v intenzivním kontaktu celý rok až do závěrečné zahradní slavnosti, kde se děti i učitelé podělí o radost ze vzrostlé zahrady se svými rodinami a přáteli.

Modřanská škola Angel je tou první vyvolenou i díky počtu žáků, kterých je skoro 800. Moc se proto tešíme na to, kolik dobrot společně vypěstují a jak rychle jim s pomocí žížalího kompostu zahrada poroste pod rukama. Navíc se děti dozví i všechno potřebné pro to, aby svoje kompostovací návyky mohly přenést i domů.

Za nadšení a spolupráci už nyní děkujeme paní ředitelce PaedDr. Ivě Cichoňové a učitelům pro 1. a 2. stupeň Lucii Hálové a Mgr. Michalu Lokajovi.

Uzavřený cyklus jídla do škol je projekt podpořený Hlavním městem Praha pro rok 2018/19.

 

Výzva pro školy: chcete se zapojit?

20. 9. 2018

Již brzy vybereme školu, která se zapojí do pilotního projektu Uzavřený cyklus jídla do škol. Díky podpoře Hlavního města Praha se bude na jedné z pražských škol realizovat obnova záhonů, vyrábět vermikompostéry, vzdělávat v tématech pěstování a kompostování v městském prostředí. Ve spolupráci s naší integrační dílnou si žáci spolu s učiteli vyrobí a naplní vyvýšené záhony a vytvoří konstrukci na zahradní kompostér. Chceme, aby se celá škola naučila pěstovat a starat se po celý rok o vlastní zeleninu, ovoce a byliny, aby svou sklizeň zvládli zpracovat a zbylou organickou hmotu vrátili půdě v podobě jejího zkompostování. A protože zakládáme i komunitní zahrady, propojíme školu a rodiče vytvořením komunitního záhonku, kde se budou moci potkávat žáci, učitelé a rodiče společně.

Projekt podporuje Hlavní město Praha.

logo HMP